Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Yangwu yundong 洋務運動
AuthorZhongguo shixuehui 中國史學會
Zhongguo kexueyuan 中國科學院. Jindaishi yanjiusuo 近代史硏究所
Zhongyang dang’anguan Ming-Qing dang’anbu 中央檔案館明清檔案部
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai renmin chubanshe 上海人民出版社
Date1961Phys. Desc.8 v. ; 21 cm
LocationSilver RoomCall NumberDS763.65.Y36 1961
Yangwu yundong 洋務運動 / Zhongguo shixuehui zhubian 中國史學會主編 ; bianzhe Zhongguo kexueyuan jindaishi yanjiusuo shiliao bianjishi 編者中國科學院近代史硏究所史料編輯室, Zhongyang dang’anguan Ming-Qing dang’anbu bianjizu 中央檔案館明清檔案部編輯組.
Yangwu yundong shumu jieti 洋務運動書目解題: v. 8, p. 539-569.
Contents: 第1冊. Zonghebian 綜合編 -- 第2冊. Yucaibian 育才編, Haifang haijunbian shang 海防海軍編上 -- 第3冊. Haifang haijunbian xia 海防海軍編下, Lianbingbian 練兵編 -- 第4冊. Zhixiebian 製械編 -- 第5冊. Mawei chuanzhengju 馬尾船政局 -- 第6冊. Lunchuan zhaoshangju 輪船招商局, Tielubian 鐵路編, Dianbaobian 電報編 -- 第7編. Kuangwubian 礦務編, Fangzhi zhizaobian 紡織製造編 -- 第8冊. Zhuanjibian 傳記編.
Subject(s)China--History--Self-strengthening movement (Yangwu yundong 洋務運動), 1861-1865--Sources
SeriesZhongguo jindaishi ziliao congkan 中國近代史資料叢刊 (Shanghai 上海)
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #1205
LCCNc61-1956OCLC21275617