Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhongguo gudian wenxue luncong 中國古典文學論叢
AuthorSun Wanguo 孫萬國, fl. 1973-1989
Zheng Qian 鄭騫, 1906-1991
Tai Jingnong 臺靜農, 1903-1990
Wang Meng’ou 王夢鷗, b. 1906
Pub. LocationTaibei Shi 台北市PublisherZhong-wai wenxue yuekanshe 中外文學月刊社
Date1976Phys. Desc.3 v. ; 21 cm.
LocationStacksCall NumberPL2272.5.G825 Z476 1976
Zhongguo gudian wenxue luncong 中國古典文學論叢 / [zhubian Zhong-wai wenxue bianjibu 主編中外文學編輯部 ; zhixing bianji Sun Wanguo 執行編輯孫萬國].
Includes bibliographical references.
Contents: 册1. Shige zhi bu 詩歌之部 / Zheng Qian deng 鄭騫等 -- 册2. Wenxue piping yu xiju zhi bu 文學批評與戲劇之部 / Tai Jingnong deng 臺靜農等 -- 册3. Shenhua yu xiaoshuo zhi bu 神話與小說之部 / Wang Meng’ou deng 王夢鷗等.
"特地將中外文學1至42期中的有關論文分類輯錄編成這部中國古典文學論叢."--Pref.
Library has v. 2 only. 民國65 [1976].
Subject(s)Chinese literature--History and criticism
SeriesZhong-wai wenxue congshu 中外文學叢書 ; 006-008
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionRicci Institute LibraryEdition初版Rec. #12407
LCCN76-838732OCLC36043080