Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Shibajia shichao 十八家詩鈔
AuthorZeng Guofan 曾國藩, 1811-1872
Pub. LocationXianggang 香港PublisherGuangzhi shuju 廣智書局
Date[1961?]Phys. Desc.2 v. (2, 98, 1031 p., [18] p.) : ill. ; 20 cm.
LocationStacksCall NumberPL2518.S452 Z364 1961
Shibajia shichao 十八家詩鈔 : [上下冊, 28卷] / [Zeng Guofan bian 曾國藩編].
"... Cao Zhi 曹植, Ruan Ji 阮籍, Tao Qian 陶潛, Bao Zhao 鮑照, Xie Lingyun 謝靈運, Xie Tiao 謝眺, Li Bai 李白, Du Fu 杜甫, Han Yu 韓愈, Bai Juyi 白居易, Su Shi 蘇軾, Huang Tingjian 黃庭堅, Wang Wei 王維, Meng Haoran 孟浩然, Li Shangyin 李商隱, Du Mu 杜牧, Lu You 陸游, Yuan Haowen 元好問"
Subject(s)Chinese poetry--Collections
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionRicci Institute LibraryRec. #12487
OCLC35812641