Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zheng He yanjiu ziliao xuanbian 鄭和硏究資料選編
AuthorJinian weida hanghaijia Zheng He xia xiyang 580 zhounian choubei weiyuanhui紀念偉大航海家鄭和下西洋580周年籌備委員會
Zhongguo hanghaishi yanjiuhui 中國航海史研究會
Pub. LocationBeijing 北京PublisherRenmin jiaotong chubanshe 人民交通出版社
Date1985Phys. Desc.2, 2, 4, 520 p. : ill., tables ; 21 cm.
LocationReading RoomCall NumberDS753.6.Z436 J565 1985a
Zheng He yanjiu ziliao xuanbian 鄭和硏究資料選編 / Jinian weida hanghaijia Zheng He xia Xiyang 580 zhounian choubei weiyuanhui 紀念偉大航海家鄭和下西洋 週年籌備委員會, Zhongguo hanghaishi yanjiuhui 中國航海史硏究會.
Colophon title also in pinyin: Zhenghe yanjiu ziliao xuanbian.
Includes bibliographical references.
"八十年來國內外關於鄭和研究的論著目錄": p. 459-520.
Subject(s)Zheng He 鄭和, 1371-1435
Merchant marine--China
Voyages and travels--China--History
Shipbuilding--China--History--Ming dynasty, 1368-1644
Ships--China--History--Ming dynasty, 1368-1644
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版, 第1次印刷Rec. #12818
LCCN85-236874OCLC14969934