Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zheng He jiashi ziliao 鄭和家世資料
AuthorJinian weida hanghaijia Zheng He xia xiyang 580 zhounian choubei weiyuanhui紀念偉大航海家鄭和下西洋580周年籌備委員會
Zhongguo hanghaishi yanjiuhui 中國航海史研究會
Pub. LocationBeijing 北京PublisherRenmin jiaotong chubanshe 人民交通出版社
Date1985Phys. Desc.3, 3, 122 p. ; 21 cm.
LocationReading RoomCall NumberDS753.6.Z436 J565 1985b
Zheng He jiashi ziliao 鄭和家世資料 / Jinian weida hanghaijia Zheng He xia Xiyang 紀念偉大航海家鄭和下西洋 580 zhounian choubei weiyuanhui 週年籌備委員會, Zhongguo hanghaishi yanjiuhui 中國航海史硏究會.
Colophon title also in pinyin: Zhenghe Jiashi Ziliao.
Subject(s)Zheng He 鄭和, 1371-1435--Family
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版, 第1次印刷Rec. #12819
LCCN86-223227OCLC15652255