Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Lun Qin Shihuang 論秦始皇. Fengjianlun 封建論. Qin zheng ji 秦政記. Qin xian ji 秦獻記
AuthorLiu Zongyuan 柳宗元, 773-819
Wang Fuzhi 王夫之, 1619-1692
Zhang Taiyan 章太炎, 1868-1936
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai renmin chubanshe 上海人民出版社
Date1974Phys. Desc.[2], 68 p. ; 21 cm.
LocationStacksCall NumberDS747.5.L867 L589 1974
Lun Qin Shihuang 論秦始皇 / Liu Zongyuan dengzhu 柳宗元等著.
Contents: Fengjianlun 封建論 / Liu Zongyuan 柳宗元 -- Qin Shihuang 秦始皇 / Wang Fuzhi 王夫之 -- Qinzheng ji 秦政記 / Zhang Binglin 章炳麟 -- Qin xianji 秦獻記 / Zhang Binglin 章炳麟.
Subject(s)Qin Shihuang 秦始皇, Emperor of China, 259-210 B.C.
China--Kings and rulers--Biography
China--History--Qin dynasty, 221-207 B.C.
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版, 第1次印刷Rec. #12859
LCCN75-836970OCLC11637538