Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Li Madou yanjiu lunji 利瑪竇研究論集
AuthorZhou Kangxie 周康燮
Cuncui xueshe 存萃學社
Pub. LocationXianggang 香港PublisherChongwen shudian 崇文書店
Date1971Phys. Desc.photocopy [2, 192 p. : ill., maps ; 27 cm.]
LocationDirector's OfficeCall NumberBV3427.R46 L54 1971x
Li Madou yanjiu lunji 利瑪竇研究論集 / Cuncui xueshe bianji, Zhou Kangxie zhubian 存萃學社編集, 周康燮主編.

Li Madou (Huang Qing jingjie: Chouren zhuan) 利瑪竇 (皇清經解疇人傳) / Ruan Yuan 阮元 -- Li Madou zhuan: Yugong di 5 juan di 3, qi 4 hekan 利瑪竇傳: 禹貢第五卷第三, 期四合刊 / Zhou Yiliang yi 周一良誼 -- Li Madou nianpu: Panshi zazhi 利瑪竇年譜 : 磐石雜誌 / Li Yi'ou 李一鷗 -- Li Madou nianpu 利瑪竇年譜 / Fang Hao 方豪 -- Kao Li Madou de shijie ditu 考利瑪竇的世界地圖 / Hong Weilian 洪煨蓮 -- Lun Li Madou ditu da Nianze Xintailang (Ayusawa Shintaro) xueshi shu 論利瑪竇地圖答鮎澤信太郎學士書 / Hong Weilian 洪煨蓮 -- Lun Li Madou zhi Wanguo quantu 論利瑪竇之萬國全圖 / Chen Guansheng 陳觀勝 -- Fandigang chuban Li Madou Kunyu Wanguo quantu duhou ji 凡蒂岡出版利瑪竇坤輿萬國全圖讀後記 / Fang Hao 方豪 -- Li Madou dui Zhongguo dilixue zhi gongxian jiqi yingxiang 利瑪竇對中國地理學之貢獻及其影響 / Chen Guansheng 陳觀勝 -- Qianlong shi xuezhe dui Li Madou zhuren zhi dilixue suochi de taidu 乾隆時學者對利瑪竇諸人之地理學所持的態度 / Chen Guansheng 陳觀勝 -- Li Madou Jiaoyou lun xinyan 利瑪竇交友論新研 -- Li Madou he Zhongguo de kexue 利瑪竇和中國的科學 / Pei Huaxing 裴化行.

Subject(s)Ricci, Matteo 利瑪竇, 1552-1610
Ricci, Matteo 利瑪竇, 1552-1610. Mappamondo
Cartography--China--Jesuit influences
Ricci, Matteo 利瑪竇, 1552-1610. Kunyu wanguo quantu 坤輿萬國全圖
Rec. TypeBook (Photocopy)LanguageChinese 中文
CollectionRicci Institute LibraryRec. #12980
LCCN72-837651OCLC14969290