Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Hongloumeng xiquji 紅樓夢戲曲集
AuthorAying 阿英, 1900-1977
Kong Zhaoqian 孔昭虔, 1775-1835
Zhong Zhenkui 仲振奎, 1749-1811
Wan Rongen 萬榮恩, 18th/19th cent.
Pub. LocationBeijing 北京PublisherZhonghua shuju 中華書局
Date1978Phys. Desc.2 v. (1, 4, 820 p.) ; 21 cm.
LocationStacksCall NumberPL2597.H764 A956 1978
Hongloumeng xiquji 紅樓夢戲曲集 : [上下冊] / Aying bian 阿英編.

Contents: Zanghua 葬花 / Kong Zhaoqian 孔昭虔 -- Hongloumeng chuanqi 紅樓夢傳奇 / Zhong Zhenkui 仲振奎 -- Xiaoxiangyuan chuanqi 瀟湘怨傳奇 / Wan Rongen 萬榮恩 -- Jianghengqiu 絳蘅秋 / Wu Lanzheng 吳蘭徵 -- Sanchaimeng beiqu 三釵夢北曲 / Xu Hongpan 許鴻盤 -- Shi’erchai chuanqi 十二釵傳奇 / Zhu Fengsen 朱鳳森 -- Hongloumeng santao 紅樓夢散套 / Wu Hao 吳鎬 -- Hongloumeng 紅樓夢 / Shi Yunyu 石韞玉 -- Hongloumeng chuanqi 紅樓夢傳奇 / Chen Zhonglin 陳鍾麟 -- Honglou jiahua 紅樓佳話 / Zhou Yi 周宜.

Subject(s)Chinese drama--Qing dynasty, 1644-1911
Cao Xueqin 曹雪芹, ca. 1717-1763. Hongloumeng 紅樓夢
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版, 廣東第1次印刷Rec. #13057
LCCN88-43597OCLC16402430