Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Nanhai jigui neifa zhuan 南海寄歸內法傳
AuthorYijing 義淨, 635-713
Zhang Piaofen 張漂棻, fl. 1959
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherTaiwan yinjingchu 臺灣印經處
Date1959Phys. Desc.5, 122 p. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberBQ6065.N264 Y555 1959
Nanhai jigui neifa zhuan 南海寄歸內法傳 / [Shi 釋] Yijing zhuan 義淨撰 ; Zhang Piaofen jiaokan 張漂棻校勘.
"Tangjing zhaoda Jifusi Yijing zhuan 唐京兆大薦福寺義淨傳 / Song Tonghui dashi deng fengchizhuan 宋通慧大師等奉勅撰 ; 5 p. (1st group)"
民國48 [1959].
Subject(s)Yijing 義淨, 635-713. Nanhai jigui neifa zhuan 南海寄歸內法傳
Buddhism--Doctrines
Buddhism--Rituals
Monastic and religious life (Buddhism)
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #13148
OCLC38873766