Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Kinsei Chūgoku kyōikushi kenkyū : sono bunkyō seisaku to shomin kyōiku 近世中國教育史研究 : その文教政策と庶民教育
AuthorHayashi Tomoharu 林友春, 1915-
Sakai Tadao 酒井忠夫, b. 1912
Ōkubo Hideko 大久保英子
Yasuoka Akio 安岡昭男, 1927-
Pub. LocationTōkyō 東京PublisherKokudosha 国土社
Date1958Phys. Desc.3, 541, 13 p. : ill., maps, tables ; 22 cm.
LocationReading RoomCall NumberLA35.K567 H291 1958
Kinsei Chūgoku kyōikushi kenkyū 近世中國教育史研究 : Sono bunkyō seisaku to shomin kyōiku その文教政策と庶民教育 / Hayashi Tomoharu hen 林友春編.
Abstracts of contents also in English.
Includes bibliographical references.

Contents: Jo Ishikawa Ken cho 序石川謙著 -- Gen-Min jidai no shoin kyōiku Hayashi Tomoharu cho 元明時代の書院教育林友春著 -- Mindai no nichiyō ruisho to shomin kyōiku Sakai Tadao cho 明代の日用類書と庶民教育酒井忠夫著 -- Minmatsu dokushojin kessha to kyōiku katsudō Ōkubo Hideko cho 明末讀書人結社と教育活動大久保英子著 -- Min-Shin jidai gaihan kyōka no ippan Yasuoka Akio cho 明清時代外藩教化の一斑安岡昭男著 -- Ko Enbu no seinron Makino Tatsumi cho 顧炎武の生員論牧野異著 -- Seichō kyōiku shisōshi ni okeru 清朝教育思想史に於ける "Seiron kōkun 聖諭廣訓" no chii ni tsuite Ōmura Okimichi cho の地位に就いて大村興道著 -- Shindai ni okeru gigaku setsuritsu no kiban Ogawa Yoshiko cho 清代に於ける義學設立の基盤小川嘉子著 -- Shindai ni oderu Chūgoku no gaikoku ryūgakusei Otake Fumio cho 清代に於ける中國の外國留學生小竹文夫著 -- Sō-zoku no shūfu katei ni tsuite Taga Akigorō cho 宗族の修譜過程について多賀秋五郎著 -- Zuichō no bunkyō seisaku Yamazaki Hiroshi cho 隋朝の文教政策山崎宏著 -- Hissha shōkai 筆者紹介 -- Eibun shōroku 英文抄錄 (13 p.).
Shōwa 昭和33 [1958].

Subject(s)Education--China--History
Family records
Rec. TypeBookLanguageJapanese
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #13400
LCCNj59-2669OCLC23323067