Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Han'guk misul chŏnjip 韓國 美術全集 = Collection of Korean Art
AuthorChʻoe Sun-u 崔淳雨, 1916-1984
Pub. LocationSŏul 서울PublisherTonghwa Chʻulpʻan Kongsa 同和出版公社
Date1973-1975Phys. Desc.15 v. : chiefly ill. (some col.) ; 30 cm.
LocationFolioCall NumberN7363.H264 C473 1973
Han'guk misul chŏnjip 韓國 美術全集 = Collection of Korean Art / chʻaegim pʻyŏnjip Chʻoe Sun-u 責任編輯崔淳雨.

V. 1. Wŏnsi misul 原始美術 = Prehistoric period / Kim Wŏn-yong 金 元龍. 1973. -- v. 2. Kobun misul 古墳美術 = Relics from tombs / Han Pyŏng-sam 韓炳三. 1975. -- v. 3. Tʻogi 土器, tʻou 土偶, wajŏn 瓦塼 = Earthenware, tile / Chin Hong-sŏp 秦弘燮. 1974. -- v. 4. Pyŏkhwa 壁畫 = Mural painting / Kim Wŏn-yong 金元龍. 1974. -- v. 5. Pulsang 佛像 = Buddhist image / Hwang Su-yŏng 黃壽永. 1973. -- v. 6. Sŏktʻap 石塔 = Stone pagoda / Hwang Su-yŏng 黃壽永. 1974. -- v. 7. Sŏkcho 石造 = Stone work / Chŏng Yŏng-ho 鄭永鎬. 1973. -- v. 8. Kŭmsok kongye 金屬工藝 = Metal craft / Chin Hong-sŏp 秦弘燮. 1974. -- v. 9. Koryŏ toja 高麗陶磁 = Koryo ceramics / Chʻoe Sun-u 崔淳雨. 1975. -- v. 10. Yijo toja 李朝陶磁 = Yi Dynasty ceramics / by Chŏng Yang-mo 鄭良模. 1973. -- v. 11. Sŏye 書藝 = Calligraphy / Im Chʻang-sun 任昌淳. 1975. -- v. 12. Hoehwa 繪畫 = Painting / by Chʻoe Sun-u 崔淳雨. 1973. -- v. 13. Mokchʻil kongye 木漆工藝 / Chʻoe Sun-su, Chŏng Yang-mo 崔淳雨, 鄭良模. 1974. -- v. 14. Kŏnchʻuk 建築 / by Kim Chŏng-gi 金正基. 1975. -- v. 15. Kŭndae misul 近代美術 / by Yi Kyŏng-sŏng 李慶成. 1975.

Title: Collection of Korean Art.
Library has v. 2 only.

Subject(s)Art, Korean
Arts, Korean
Rec. TypeBookLanguageKorean
CollectionRicci Institute LibraryRec. #13967
OCLC46903381