Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Jidu zongjiao yanjiu : Di 1 ji 基督宗教研究 : 第一輯. Study of Christianity
AuthorZhuo Xinping 卓新平
Xu Zhiwei 許志偉
Pub. LocationBeijing 北京PublisherShehui kexue wenxian chubanshe 社會科學文獻出版社
Date1999Phys. Desc.3, 401 p. ; 21 cm.
LocationReading RoomCall NumberBR1285.J53 1999
督宗敎硏究 = Study of Christianity / 卓新平, 许志伟主编.
Title also in English: Study of Christianity.
Includes bibliographical references (p. 245-401).
Zhongguo shehui kexueyuan Jidujiao yanjiu zhongxin 中國社會科學院基督教研究中心.
Topics include: Dangdai Zhongguo Jidu zongjiao yanjiu 當代中國基督宗教研究 -- Yanjiu jigou 研究機構 -- Wenji 文集 -- Wenhua jingshen 文化精神 -- Xueshu dongtai 學術動態 -- Jiben zhishi 基本知識 -- Shuping shuxun 書評書訊 -- Renwu pingzhuan 人物評傳 -- Yanjiu ziliao 研究資料. Article keywords: Chinese Academy of Social Sciences Christianity Research Center, Beijing daxue 北 京 大 學 . Dept. of Religions, Christian Studies Center; Renmin daxue 人 民 大 學 , Fudan daxue 復 旦 大 學 , Shanghai Jiaoyu xueyuan 上 海 教 育 學 院 , religious culture, Fujian shifan daxue 福 建 師 範 大 學
Subject(s)Christianity--China--Bibliography
Christianity--China
China--Religion--Study and teaching
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionRicci Institute LibraryEdition第1版Rec. #15099
ISBN7801491890OCLC45281157