Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Qing zhongqi wusheng Bailianjiao qiyi ziliao 清中期五省白蓮教起義資料
AuthorZhongguo shehui kexueyuan 中國社會科學院. Qingshi yanjiushi 淸史硏究室
Zhongguo shehui kexueyuan Lishi yanjiusuo 中國社會科學院歷史研究所
Pub. LocationNanjing 南京PublisherJiangsu renmin chubanshe 江蘇人民出版社
Date1981Phys. Desc.5 v. : ill. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberDS756.3.C48 1981
Qing zhongqi wusheng Bailianjiao qiyi ziliao 清中期五省白蓮教起義資料 / Zhongguo shehui kexueyuan lishi yanjiusuo Qingshishi, ziliaoshi 中國社會科學院歷史研究所清史室, 資料室.
Subject(s)China--History--White Lotus Rebellion, 1796-1804--Sources
White Lotus Society (Bailianjiao 白蓮教)--China--Sources
Secret societies--China--History
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #15181
LCCN81160970OCLC9529532