Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Taiping Tianguo shiliao zhuanji 太平天國史料專輯
AuthorWang Demen 汪德門, d. 1860
Zhu Zuolin 朱作霖, 19th cent.
Liu Zhaoxun 柳兆薰, 19th cent.
Xie Suizhi 謝綏之, 19th cent.
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai guji chubanshe 上海古籍出版社
Date1979Phys. Desc.4, 2, 570 p. ; 21 cm.
LocationStacksCall NumberDS758.7.S456 W264 1979
Taiping Tianguo shiliao zhuanji 太平天國史料專輯.
"Zhonghua wenshi luncong zengkan 中華文史論叢增刊."
Title in English on the back cover: Taiping Heavenly Kingdom : A Source Book.
Table of contents also in English.
Includes bibliographical references.

附錄 (p. 476-570): Guichou jiwenlu 癸丑紀聞錄 – Jianwenlu 見聞錄 / Wang Buqing 王步青.

Contents: Gengshen xunnan riji 庚申殉難日記 / Wang Demen 汪德門 -- Huku jilüe 虎窟紀略 -- Binan jilüe 避難紀略 – Gou-Wu guijia lu 勾吳癸甲錄 -- Guanyu Fei Xiuyuan fuzi de ziliao 關於費秀元父子的資料 -- Shanghai koubian jilüe 上海寇變紀略 / Zhu Zuolin 朱作霖 --Qian Nongbu qingshi benmo 錢農部請師本末 -- Liu Zhaoxun riji 柳兆薰日記 / Liu Zhaoxun 柳兆薰 -- Linxie congchao 燐血叢鈔 / Xie Suizhi 謝綏之 -- Yinsheng rilu 寅生日錄 / Jiang Yinsheng 蔣寅生 -- Peng Yulin Zeng Guoquan deng zhi Jin Guochen shuzha 彭玉麟曾國荃等致金國琛書札.

Subject(s)China--History--Taiping Rebellion, 1850-1864--Sources
China--History--19th century--Sources
SeriesZhonghua wenshi luncong 中華文史論叢 (Shanghai 上海)
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版, 第1次印刷Rec. #15534
LCCN80-840871OCLC11387369