Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Wuti Qingwen jian 五體清文鑑. [Yuzhi wuti Qingwen jian 御製五體清文鑑]
AuthorGugong bowuyuan 故宮博物院 (China)
Minzu chubanshe 民族出版社
Pub. LocationBeijing 北京PublisherMinzu chubanshe 民族出版社
Date1957Phys. Desc.3 v. (13, 4973 p.) : ill. ; 27 cm
LocationHallway CasesCall NumberP361.W8 1957
Wuti Qingwen jian 五體清文鑑 / [Gugong bowuyuan zang 故宮博物院藏 ; Minzu chubanshe 民族出版社].
Originally compiled by the Qing Dynasty Imperial Court.
Title in English: Dictionary on five style characters in China.
"Yuzhi wuti Qingwen jian 御製五體清文鑑"-- facsimile t.p.
"Wuzhong wenzi de xu shi Man, Zang, Meng, Weiwu'er, Han 五種文字的序是满, 藏, 蒙, 維吾爾, 漢."--pref.
”Youguan wuti Qingwen jian de yixie lishi cailiao 有關五體清文鑑的一些歷史材料”: v. 3 [1-72].
Subject(s)Chinese language--Dictionaries
Dictionaries, Polyglot
Manchu language--Dictionaries
Tibetan language--Dictionaries
Mongolian language--Dictionaries
Uighur language--Dictionaries
Rec. TypeBookLanguageChinese, Manchu, Tibetan, Mongolian, Uighur
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版Rec. #1593
OCLC13943048