Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Guwen guanzhi : yanwen duizhao, baihua yizhu 古文觀止 : 言文對照, 白話譯注
AuthorWu Chengquan 吳乘權, fl. 1695-1711
Wu Dazhi 吳大職, fl. 1678-1695
Pub. LocationTianjin Shi 天津市PublisherTianjin guji shudian 天津古籍書店
Date1981Phys. Desc.2 v. (11, 1130 p.) ; 21 cm.
LocationReading RoomCall NumberPL2607.K754 1981
Guwen guanzhi: yanwen duizhao, baihua yizhu 古文觀止言 : 文對照白話譯注.
"... Guwen guanzhi shi Qing Kangxi nianjian Wu Chucai [Chengquan], Wu Diaohou [Dazhi] bianxuan 《古文觀止》是清康熙年間吳楚材[乘權]吳調候[大職]編選" --preface.
Subject(s)Chinese essays
Guwen guanzhi 古文觀止
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版Rec. #1645
LCCN82-235250OCLC17087119