Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhongguo haiguan yu Mian-Zang wenti 中國海關與緬藏問題
AuthorZhongguo jindai jingjishi ziliao congkan bianji weiyuanhui 中國近代經濟史資料叢刊編輯委員會
Pub. LocationBeijing 北京PublisherZhonghua shuju 中華書局
Date1983Phys. Desc.3, 204 p. ; 21 cm.
LocationStacksCall NumberDS785.H254 J562 1983
Zhongguo haiguan yu Mian-Zang wenti 中國海關與緬藏問題 / Zhongguo jindai jingjishi ziliao congkan bianji weiyuanhui zhubian 中國近代經濟史資料叢刊編輯委員會主編.
Includes bibliographical references.
Subject(s)Tibet 西藏--History--Sources
Burma--History--1824-1948--Sources
China--Foreign relations--Great Britain--Sources
Great Britain--Foreign relations--China--Sources
Customs administration--China--History--Sources
SeriesDiguozhuyi yu Zhongguo haiguan ziliao congbian 帝國主義與中國海關資料叢編 ; 02
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition新1版, 北京第1次印刷Rec. #16940
LCCN84-193319OCLC15409130