Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhongguo haiguan yu Zhong-Ri Zhanzheng 中國海關與中日戰爭
AuthorZhongguo jindai jingjishi ziliao congkan bianji weiyuanhui 中國近代經濟史資料叢刊編輯委員會
Pub. LocationBeijing 北京PublisherZhonghua shuju 中華書局
Date1983Phys. Desc.3, 244 p. ; 21 cm.
LocationStacksCall NumberDS764.4.H254 J562 1983
Zhongguo haiguan yu Zhong-Ri Zhanzheng 中國海關與中日戰爭 / Zhongguo jindai jingjishi ziliao congkan bianji weiyuanhui zhubian 中國近代經濟史資料叢刊編輯委員會主編.
Subject(s)Sino-Japanese War 甲午戰爭, 1894-1895--Sources
Customs administration--China--History--Sources
SeriesDiguozhuyi yu Zhongguo haiguan ziliao congbian 帝國主義與中國海關資料叢編 ; 04
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition新1版, 北京第1次印刷Rec. #16943
LCCN84-170131OCLC13331037