Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Jiaoran ji 皎然集. Liu Suizhou shiji 劉隨州詩集. Wei Jiangzhou ji 韋江州集.
AuthorJiaoran 皎然, 8th cent.
Liu Changqing 劉長卿, jinshi 733
Wei Yingwu 韋應物
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date1936Phys. Desc.70, 79, 68 p. ; 23 cm.
LocationStacksCall NumberPL2676.J517 J517 1936
Jiaoran ji 皎然集 : [10卷] / [Jiaoran zhuan 皎然撰]. Liu Suizhou shiji 劉隨州詩集: [10卷; 附: 外集] / [Liu Changqing zhuan 劉長卿撰]. Wei Jiangzhou ji 韋江州集 : [10卷; 附錄] / [Wei Yingwu zhuan 韋應物撰].
"上海商務印書館縮印江安傅氏雙鑑樓藏影宋精鈔本"--t.p. verso.
"上海商務印書館縮印明正德刊本"--t.p. verso of the 2nd work.
"上海商務印書館縮印明刊本"--t.p. verso of the 3rd work.
Each page represents two leaves of the original.
民國25 [1936].
Subject(s)Chinese literature--Tang dynasty, 618-907
Chinese poetry--Tang dynasty, 618-907
Chinese classics--Criticism, Textual
SeriesSibu congkan chubian suoben 四部叢刊初編縮本 ; 147
Sibu congkan chubian 四部叢刊初編. Jibu 集部
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #17034
OCLC589507023