Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Qingdai Yandu liyuan shiliao 清代燕都梨園史料
AuthorZhang Cixi 張次溪
Pub. LocationTaibei 臺北PublisherTaiwan xuesheng shuju 臺灣學生書局
Date1965Phys. Desc.4 v. (2259 p.) ; 21 cm.
LocationReading RoomCall NumberPL2387.C656 1965
Qingdai Yandu liyuan shiliao 清代燕都梨園史料 / Zhang Cixi deng bian 張次溪等編.
Zhonghua minguo 23 nian [1934] Beiping Suiyazhai shudian paiyin 中華民國23年[1934]北平邃雅齋書店排印. Shuangzhaolou congshu 雙肇樓叢書.
References: Zhongguo xiqu quyi cidian 中國戲曲曲藝詞典, p. 637.
Subject(s)Chinese drama--Qing dynasty, 1644-1911--History and criticism
Theater--China--Qing dynasty, 1644-1911--History and criticism
Theater--China--Beijing--Anecdotes
Actors--China--Beijing--Biography
SeriesZhongguo shixue congshu 中國史學叢書 ; 29
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #2071
OCLC21215208