Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Jinwen gulin 金文詁林. [Jinwen bian 金文編]
AuthorZhou Fagao 周法高
Zhang Risheng 張日昇
Rong Geng 容庚, 1894-1983
Pub. LocationXianggang 香港PublisherXianggang Zhongwen daxue 香港中文大學
Date1974-1975Phys. Desc.16 v. ; 21 cm.
LocationHallway CasesCall NumberPL2448.C44 1974
Jinwen gulin 金文詁林 / Zhou Fagao zhubian 周法高主編 ; Zhang Risheng, Xu Zhiyi, Lin Jieming bianzuan 張日昇, 徐芷儀, 林潔明編纂.
Added t.p.: An etymological dictionary of ancient Chinese bronze inscriptions.
"Jinwen gulin yi Rong Geng zengding 3 ban (1959) Jinwen bian wei ju, er luolie zhujia zhi shuo 金文詁林以容庚增訂三版(1959)金文編為據, 而羅列諸家之說". 附冊索引 : v. 15-16.
References: E. Wilkinson, Chinese history, a manual, p. 433.
Subject(s)Inscriptions, Chinese--Dictionaries
Bronzes, Chinese--Dictionaries
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #2107
LCCN75-836726OCLC17951039