Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Xiangyu yu duihua : Mingmo Qingchu Zhong-Xi wenhua jiaoliu guoji xueshu yantaohui wenji
      相遇與對話 : 明末清初中西文化交流國際學術研討會文集
AuthorXiangyu yu duihua : Mingmo Qingchu Zhong-Xi wenhua jiaoliu guoji xueshu yantaohui 相遇與對話 : 明末清初中西文化交流國際學術研討會文集 (2001 : Beijing ligong daxue 北京理工大學 )
Ricci Institute for Chinese-Western Cultural History 利瑪竇中西文化歷史研究所
Zhongguo shehui kexueyuan Shijie zongjiao yanjiusuo 中國社會科學院世界宗教研究所
Zhuo Xinping 卓新平
Pub. LocationBeijing 北京PublisherZongjiao wenhua chubanshe 宗教文化出版社
Date2003Phys. Desc.3, 5, 2, 642 p. : ill., tables ; 20.2 cm.
LocationHallway CasesCall NumberBV3427.E625 2003
Zhuo Xinping zhubian 卓新平主編.
Papers presented at the conference Encounters and Dialogues (Beijing, 2001)
會議主辦單位:
Zhongguo shehui kexueyuan Shijie zongjiao yanjiusuo 中國社會科學院世界宗教研究所.
Meiguo Jiujinshan daxue Li Madou Zhong-Xi wenhua lishi yanjiusuo 美國舊金山大學利瑪竇中西文化歷史研究所.

Xiangyu yu duihua 相遇與對話 : Mingmo Qingchu Zhong-Xi wenhua jiaoliu guoji xueshu yantaohui huanyingci 明末清初中西文化交流國際學術研討會歡迎辭 / Zhuo Xinping 卓新平 -- Zaoqi Yesuhuishi yu Mingmo jiangjie: Zhongguoren xunqiu hejie zhi dao 早期耶穌會士與明末疆界 : 中國人尋求和解之道 / Bu Zhengmin 卜正民 -- Shenfu huo guizu? Putaoya guanyu 18 shiji yihua waijiao shijie xingzhi de guanfang taolun 神父或貴族? 葡萄牙關於18世紀譯化外交使節性質的 官方討論 / Sa Andong 薩安東 (António Vasconcelos de Saldanha) -- Lun 18 shiji houqi Aomen haishang maoyi de diqu fenbu yu shangpin jiegou 論18世紀後期澳門海上貿易的地區分布與商品結構 / Zhang Tingmao 張廷茂 -- Li Jiugong yu Shensi lu 李九功與慎思錄 / Xu Lihe 許理和 (Erik Zürcher) -- 16 zhi 18 shiji Hubei Tianzhujiao de fazhan tedian fenxi: Jidujiao yu quyu wenhua de xiangyu yu duihua : 16至18世紀湖北天主教的發展特點分析 : 基督教與區域文化的相遇與對話 / Kang Zhijie 康志杰.

Mingmo Qingchu shiqi Beijing Jidujiaohui de fazhan 明末清初時期北京基督教會的發展 / Wei Ruowang 魏若望 (John W. Witek) -- Ming-Qing zongzu shehui yu Tianzhujiao de chuanbo: yiye lizu yu dongnan chengxiang de kaocha 明清宗族社會與天主教的傳播 : 一頁立足於東南城鄉的考察 / Zhang Xianqing 張先清 -- Xixue dongchao yu Qingdai Zhe-Dong xuepai 西學東潮與清代浙東學派 / Xu Haisong 徐海松 -- Ming-Qing zhiji Fangjigehui zai Zhongguo de chuanjiao 明清之際方濟各會在中國的傳教 / Tang Kaijian 湯開建 -- Zai Zhongguo de Xifang yuyanxue chuantong 在中國的西方語言學傳統 / Bai Shan 白珊 (Sandra Breitenbach) -- Yi shi ji shi, yi shi zheng shi : cong Minzhong zhugong zengshi kan Ming mo Yesuhuishi zai Fujian de chuanjiao huodong 以詩記事以史證詩 : 從閩中諸公贈詩看明末耶穌會士在福建的傳教活動 / Lin Jinshui 林金水 -- Wudu de yishu : lun Ming mo Yesuhuishi suo yijie de Yisuo shi zhengdao gushi 誤讀的藝術 : 論明末耶穌會士所譯介的伊索式證道故事 / Li Shixue 李奭學 -- Shiqi, shiba shiji Xifang chuanjiaoshi bianzhuan de Hanyu zidian 十七十八世紀西方傳教士編撰的漢語字典 / Maxini 馬西尼 (Federico Masini) -- Fan Xifa: Dingli yuheng chutan 反西法 : 定曆玉衡初探 / Zhu Pingyi 祝 平一.

Zhongguo Kangxi shidai de Dika'er kexue 中國康熙時代的笛卡爾科學 / Qiaoben Jingzao 橋本敬造 (Keizo Hashimoto) -- Fengjiao Tianwenxuejia yu liyi zhi zheng (1700-1702) 奉教天文學家與禮儀之爭 (1700-1702) / Han Qi 韓琦 -- Weile shei de rongyao? Kangxi tongzhi shiqi (1662-1722) Yesuhuishi de celue 為了誰的榮耀 : 康熙統治時期(1662-1722)耶穌會士的策略 / Zhan Jialing 詹嘉玲 (Catherine Jami) -- Qingchao gongting zhong de Yesuhuishi toushi lilun 清朝宮廷中的耶穌會士透視理論 / Yili 伊麗 (Elisabetta Corsi) -- Zaoqi Beijing Tianzhutang bihua chutan 早期北京天主堂壁畫初探 / Mo Xiaoye 莫小也 -- Eluosi shoucang de Beijing Yesuhuishi zuopin 俄羅斯收藏的北京耶穌會士作品 / Pang Xiaomei 龐曉梅 (Tatiana A. Pang) -- Luoma Yesuhui dang'anguan zhong de Zhongwen shuji ziliao: xin mulu 羅馬耶穌會檔案館中的中文書籍資料 : 新目錄 / Lu Li 魯利 (Paul Rule) -- Xujiahui cangshulou yu Ming-Qing Tianzhujiao shi yanjiu 徐家匯藏書樓與明清天主教史研究 / Li Tiangang 李天綱 -- Mingmo Qingchu de Aomen shi Zhong-Xi jiaowang de qiaoliang 明末清初的澳門是中西交往的橋梁 / Liu Fang 劉芳.

Cong Xifang xuezhe de bianlunzhe kan Zhong-Xi wenhua de tongyixing, chayixing he hubuxing 從西方學者的辯論者看中西文化的同一性, 差異性和互補性 / Shen Dingping 沈定平 -- Shuangchengji: Yesuhui zai Beijing yu Shanghai de kexue yu jiaoyu gongzuo 雙城記 : 耶穌會在北京與上海的科學與教育工作 / Wei Yangbo 魏揚波 (Jean-Paul Wiest) -- Gouhua Zhongguo de Jidujiao shi 勾畫中國的基督教史 / Zhong Mingdan 鐘鳴旦 (Nicolas Standaert).

Subject(s)China--Civilization--Christian influences--16th-18th centuries--Congresses
China--Relations--Europe--History--16th-18th centuries--Congresses
Jesuits--China--History--16th-18th centuries--Congresses
Catholic Church--China--History--16th-18th centuries--Congresses
China--Church history--Congresses
Rec. TypeConference ProceedingsLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionRicci Institute LibraryRec. #2120
ISBN7801235258OCLC53862572