Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhengzhi shuzheng 鄭志疏證. Zhengji kaozheng 鄭記考證. Dalin xiaocun Zhouli nan shuzheng 答臨孝存周禮難疏證
AuthorZheng Xuan 鄭玄, 127-200
Zheng Xiaotong 鄭小同, fl. 200-254
Yuan Jun 袁鈞, juren 1796
Pi Xirui 皮錫瑞, 1850-1908
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherShijie shuju 世界書局
Date1963Phys. Desc.1 v. (various pagings) ; 20 cm.
LocationDir. Office GalleryCall NumberPL2461.Z7 C48 1963
Zhengzhi shuzheng 鄭志疏證 / [Zheng Xuan 鄭玄 ; Zheng Xiaotong bian 鄭小同編 ; Yuan Jun ji 袁鈞輯 ; Pi Xirui shuzheng 皮錫瑞疏證. Zhengji kaozheng 鄭記考證 / Zheng Xuan 鄭玄 ; Yuan Jun ji 袁鈞輯 ; Pi Xirui kaozheng 皮錫瑞考證. Dalin xiaocun Zhouli nan shuzheng 答臨孝存周禮難疏證 / Zheng Xuan zhuan 鄭玄撰 ; Yuan Jun ji 袁鈞輯 ; Pi Xirui shuzheng 皮錫瑞疏證].
Reprint. Originally published: Guangxu bingshen 光緖丙申 [1896].
Subject(s)Chinese classics--History and criticism
Chinese literature--History and criticism
SeriesDushu zhaji congkan 讀書箚記叢刊. 第2輯 ; 第2册
Zhongguo xueshu mingzhu 中國學術名著. 第6輯
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #2159
OCLC24418933