Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Xiaojing Mengzi zhushu ji buzheng 孝經孟子注疏及補正. Xiaojing zhushu 孝經注疏. Xiaojing zhushu jiaokanji 孝經注疏校勘記. Xiaojing yishubu 孝經義疏補
      Mengzi zhushu 孟子注疏. Mengzi zhushu jiaokanji 孟子注疏校勘記. Mengzi Zhaozhu buzheng 孟子趙注補正
AuthorRuan Yuan 阮元, 1764-1849
Ruan Fu 阮福, b. 1802
Zhao Qi 趙岐, d. 201
Song Xiangfeng 宋翔鳳, 1776-1860
Pub. LocationTaibei 臺北PublisherShijie shuju 世界書局
Date1963Phys. Desc.1 v. (various pagings) ; 20 cm.
LocationDir. Office GalleryCall NumberPL2476.Z6 H64 1963
Xiaojing Mengzi zhushu ji buzheng 孝經孟子注疏及補正. Cover title.
Contents: Xiaojing zhushu 孝經注疏 / Tang Xuanzong zhu 唐玄宗注 ; Xing Bing shu 邢昺疏. Xiaojing zhushu jiaokanji 孝經注疏校勘記 / Ruan Yuan dengzhuan 阮元等撰 ; Lu Xuanxun zhailu 盧宣旬摘錄. Xiaojing yishubu 孝經義疏補 / Ruan Fu zhuan 阮福撰. Mengzi zhushu 孟子注疏 / Zhao Qi zhu 趙岐注 ; Sun Shi shu 孫奭疏. Mengzi zhushu jiaokanji 孟子注疏校勘記 / Ruan Yuan deng zhuan 阮元等撰 ; Lu Xuanxun zhailu 盧宣旬摘錄. Mengzi Zhaozhu buzheng 孟子趙注補正 / Song Xiangfeng zhuan 宋翔鳳撰.
Subject(s)Mencius 孟子. Mengzi 孟子
Xiaojing 孝經
SeriesShisanjing zhushu buzheng 十三經注疏補正 ; 15
Zhongguo xueshu mingzhu 中國學術名著 ; 第6輯
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #2316
OCLC24775318