Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Qingwen hui 清文彙
AuthorGao Ming 高明, 1909-1992
Zhu Xiuxia 祝秀俠, b. 1907
Yuan Rongfa 袁榮法, d. 1976
Pub. LocationTaiwan Taibei Shi 臺灣臺北市PublisherZhonghua congshu weiyuanhui 中華叢書委員會
Date1960Phys. Desc.6, 4, 66, 86, 1890 p. ; 23 cm.
LocationDirector's OfficeCall NumberPL2507.C5483 1960
Qingwen hui 清文彙 / zongbianzuan Gao Ming 總編纂高明 ; bianzuan Zhu Xiuxia, Yuan Shuainan 編纂祝秀俠, 袁帥南 [Rongfa 榮法].
Subject(s)Chinese literature--Qing dynasty, 1644-1911
SeriesZhonghua congshu 中華叢書
Zhonghua wenhui 中華文彙
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #2345
OCLC22847577