Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Nianyi shiji de zongjiao zhanwang 廿一世紀的宗教展望. [The Future of religions in the 21st century]
AuthorNg Tze-ming, Peter 吳梓明
Zhu Weizheng 朱維錚
Pub. LocationXianggang 香港PublisherXianggang Zhongwen daxue Chong Ji xueyuan 香港中文大學崇基學院
Date2001Phys. Desc.xiii, 402 p. ; 21 cm.
LocationHallway CasesCall NumberBL1802.Z654 no.3
Nianyi shiji de zongjiao zhanwang 廿一世紀的宗教展望. Title in English on t.p. verso: The Future of religions in the 21st century. Articles in Chinese and English.

Wuhshinian lai Zhongguo zongjiao zhengce de huigu yu zhanwang 五十年來中國宗教政策的回顧與展望 / Wu Ziming 吳梓明 -- Zhongguo zongjiao de bainian huigu yu qianzhan 中國宗教的百年回顧與前瞻 / Ye Xiaowen 葉小文 -- Fojiao yu Zhongguo wenhua 佛教與中國文化, Zhongguo Fojiao yanjiu de huigu yu zhanwang 中國佛教研究的回顧與展望 / Fang Litian 方立天 -- Daojiao yu Zhongguo wenhua 道教與中國文化, Zhongguo Daojiao yanjiu de weilai zhanwang 中國道教研究的未來展望 / Li Fengmao 李豐楙.

Rujiao zai Zhongguo de lishi mingyun 儒教在中國的歷史命運 / Zhu Weizheng 朱維錚 -- A new understanding of World Christianity for the 21st century, Christianity in the modern world: facing postmodern culture and religious pluralism / Dale T. Irvin--The future of Catholic Christianity in Asia: challenges and opportunities in the 21st century, Religion and culture: theri places as academic disciplines in the university / Peter C. Phan--Zhongguo Yisilanjiao minzu wenhua 中國伊斯蘭教民族文化, Yisilanjiao zai Zhongguo de zhanwang 伊斯蘭教在中國的展望 / Hu Zhenhua 胡振華.

Subject(s)China--Religion--21st century
Religion and culture--China
China--Religion--Forecasting
SeriesZongjiao yu Zhongguo shehui yanjiu congshu 宗教與中國社會研究叢書 ; 3
Rec. TypeBookLanguageChinese, English
CollectionRicci Institute LibraryRec. #2920
ISBN962852559XOCLC49592237