Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Caochuan zhi 漕船志. Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書
AuthorXi Shu 席書, 1461-1527
Zhu Jiaxiang 朱家相, jinshi 1538
Pub. LocationTaibei 臺北PublisherGuoli zhongyang tushuguan 國立中央圖書館
Date1981Phys. Desc.452 p. ; 22 cm.
LocationHallway CasesCall NumberDS753.X92 1981 v.9
8卷 : Ming Jiajing jiachen kanben 明嘉靖甲辰刊本. Xi Shu bianci ; Zhu Jiaxiang zengxiu 席書編次 ; 朱家相增修.
Reprint. Originally published: Shanghai: Xuanlanjushi 玄覽居士, 1940. (Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書)
Caochuan zhi (1501 and 1544)...by Xi Shu (1490 jinshi), rev. and enlarged ed. by Zhu Jiaxiang ... monograph on the administration of the Grand Canal and of the canal ships at Qingjiangpu 清江浦 (modern Huaiyin 淮陰), Jiangsu, during the Ming period to 1544 ... Cf. Franke, M., An introduction to the sources of Ming history, p. 190-191 (6.5.4)
Subject(s)Grand Canal (Da yunhe 大運河)--History--Sources
Shipping--China--History--Ming dynasty, 1368-1644
SeriesXuanlantang congshu 玄覽堂叢書 ; 009
Xuanlantang congshu 玄覽堂叢書. Chuji 初輯 ; 9
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition臺初版Rec. #364
LCCN83-163791OCLC17069156