Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Gujingjie huihan : fu xiaoxue huihan 古經解彙圅 : 附小學彙圅
Author---
Pub. LocationShanghai 上海PublisherFeiyingguan 蜚英館
Date1888Phys. Desc.20 v. ; 19 cm.
LocationGold RoomCall NumberCase V [AC149.K78 1888]
Gujingjie huihan : fu xiaoxue huihan 古經解彙圅 : 附小學彙圅 : xufu 10 zhong 緖附10種.
Preface dated: Tongzhi 同治13 [1874].

Contents: v. 1. Zhouyi Zheng zhu 周易鄭注. Zhouyi lushu 周易陸述. Zhouyi jijie 周易集解 -- v. 2. Zhouyi jijie 周易集解. Zhouyi koujue 周易口訣 -- v. 3. Yiwei 易緯. Shangshu dazhuan Zheng zhu 尚書大傳鄭注 -- v. 4. Hanshi waizhuan 韓詩外傳. Maoshi caoben niaoshou chongyushu 毛詩草本鳥獸虫魚疏. Chunqiu fanlu 春秋繁露 -- v. 5. Chunqiu fanlu 春秋繁露. Chunqiu shili 春秋釋例 -- v. 6. Chunqiu shili 春秋釋例 -- v. 7. Chunqiu zuanli 春秋纂例 -- v.8. Chunqiu weizhi 春秋微旨. Chunqiu bianyi 春秋辨疑 -- v. 9. Lunyu yishu 論語義疏. Lunyu bijie Zheng zhi 論語筆解鄭志 -- v. 10. Xiaoxue 小學 : Fangyan 方言. Shiming 釋名. Guangya 廣雅.
Contents: v. 11. Xiaoxue 小學 : Zhengsu 正俗. Jijiu 急就. Shuowen 說文 -- v. 12. Xiaoxue 小學 : Shuowen 說文 -- v. 13-14. Shuowen fanzhuan 說文繁傳 -- v. 15. Shuowen yunpu 說文韻譜. Yupian 玉篇 -- v. 16. Yupian 玉篇. Qianlu zishu 千祿字書. Wujing wenzi 五經文字. Jiujing ziyang 九經字樣 -- v. 17. Guangyun Zhang Shi keben 廣韻張氏刻本 -- v. 18. Guangyun Mingnei fuben 廣韻明內府本 -- v. 19. Wujing yiyi 五經異義. Guwen Shangshu 古文尚書. Shangshu yiwen 尚書逸文. Lushi gu 魯詩故. Qi shizhuan 齊詩傳. Hanshi gu 韓詩故. Xuejun Hanshi zhangju 薛君韓詩章句 --v. 20. Yuejin zhangju 月今章句. Zilin kaoyi 字林考逸. Cang Jie pian 倉頡篇. Yuanben Yupian 原本玉篇.
Published: Guangxu wuzi 光緖戊子 [1888].

Subject(s)Chinese classics--History and criticism
Chinese literature--History and criticism
Shisanjing 十三經--Commentaries
Rec. TypeBook (stitch-bound 線裝本)LanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #3834
OCLC20537380