Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Heyin Siku quanshu zongmu tiyao ji Siku weishou shumu jinhui shumu 合印四庫全書總目提要及四庫未收書目禁燬書目
      Siku weishou shumu tiyao 四庫未收書目提要.; Qingdai jinhui shumu sizhong 清代禁燬書目四種
AuthorYong Rong 永瑢, 1744-1790
Wang Yunwu 王雲五, 1888-1979
Ruan Yuan 阮元, 1764-1849
Yinglian 英廉, 1707-1783
Ji Yun 紀昀, 1724-1805
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherTaiwan shangwu yinshuguan 臺灣商務印書館
Date1971Phys. Desc.5 v. ; 20 cm.
LocationSilver RoomCall NumberAC149.S73 H6 1971
Heyin Siku quanshu zongmu tiyao ji Siku weishou shumu jinhui shumu 合印四庫全書總目提要及四庫未收書目禁燬書目 / Wang Yunwu zhuchi 王雲五主持 ; [zhuanzhe Qing Yongrong deng 撰者清永瑢等].
Fulu 附錄: Siku weishou shumu tiyao 四庫未收書目提要 / Ruan Yuan zhuan 阮元撰 -- Qingdai jinhui shumu si zhong 清代禁燬書目四種 / Yinglian deng bian 英廉等編 -- Sijiao haoma suoyin 四角號碼索引.
Added titles: Siku weishou shumu tiyao 四庫未收書目提要 ; Qingdai jinhui shumu sizhong 清代禁燬書目四種.
Subject(s)Siku quanshu 四庫全書--Abstracts
Bibliography--Editions
Prohibited books--Bibliography
Condemned books--Bibliography
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition增訂初版Rec. #3839
OCLC12056794