Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Fodian fanyi shilun 佛典翻譯史論
AuthorZhang Mantao 張曼濤
Xiandai Fojiao xueshu congkan 現代佛教學術叢刊. Bianji weiyuanhui 編輯委員會
Pub. LocationTaibei 臺北PublisherDacheng wenhua chubanshe 大乘文化出版社
Date1978Phys. Desc.2, 2, 396 p. ; 22 cm.
LocationReading RoomCall NumberBQ9499.X53 v.38
Fodian fanyi shilun 佛典翻譯史論 / zhubian Zhang Mantao 主編張曼濤 ; [Bianjizhe xiandai Fojiao xueshu congkan bianji weiyuanhui 編輯者現代佛教學術叢刊編輯委員會].
Includes bibliographical references.

Contents: Chuqi Fojiao fanyi shiye de gaikuang 初期佛教翻譯事業的概況 / Canhua 參話 -- Gudai lai Hua jiangxue de Xifang yiren 古代來華講學的西方譯人 / Guxiang 谷響 -- An Shigao suoyi jing de yanjiu 安世高所譯經的硏究 / Yuzhi 毓之 -- Doushuai shengdian fanyishi 兜率聖典翻譯史 / Tanxuan 談玄 -- Zhendi Sanzang yishukao 眞諦三藏譯述考 / Su Gongwang 蘇公望 -- Tangdai Tianzhu senglü donglai yijingkao 唐代天竺僧侶東來譯經考 / Huang Minzhi 黃敏枝 -- Wudai ji Songdai Zhong Yin Fojiao senglü de wanglai yu yijing 五代及宋代中印佛教僧侶的往來與譯經 / Guan Dedong 關德棟 -- Song-Yuan-Ming-Qing yijing tuji 宋元明清譯經圖紀 / Zhou Shujia 周叔迦 -- Sanshinianlai Zhongguo Fojiaojie zhi yiji 三十年來中國佛教界之譯績 / Xuming 續明 -- Fojiao yijing zhi dukao 佛教譯經制度考 / Wulaojiulü 五老舊侶 -- Lun Zhongguo Fojiao yichang zhi yijing fangshi yu chengxu 論中國佛教譯場之譯經方式與程序 / Cao Shibang 曹仕邦 -- Fodian zhi fanyi 佛典之翻譯 / Liang Qichao 梁啓超 -- Fojing fanyilun 佛經翻譯論 / Luo Genze 羅根澤 -- Fojing de fanyi 佛經的翻譯 / Ren Jiyu 任繼愈.
民國67 [1978].

Subject(s)Tripiṭaka--Translating
Da zangjing 大藏經
Buddhism--Sacred books--Translating
SeriesXiandai Fojiao xueshu congkan 現代佛教學術叢刊 ; 38
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #4557
LCCN79-839878OCLC13858479