Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Gangjian yizhilu : fu Ming Gangjian yilu 綱鑑易知錄 : 附明綱鑑易錄
AuthorWu Chengquan 吳乘權, fl. 1695-1711
Zhou Zhijiong 周之炯
Zhou Zhican 周之燦
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date1936Phys. Desc.10 v. ; 19 cm.
LocationSilver RoomCall NumberDS735.A2 K36 1936
Gangjian yizhilu : fu Ming Gangjian yilu 綱鑑易知錄 : 附明綱鑑易錄 / Zhou Zhijiong, Wu Chengquan, Zhou Zhican tongji 周之炯, 吳乘權, 周之燦同輯.
Shanghai 上海 : Shangwu yinshuguan 商務印書館, 民國25 [1936].
1. San-Huang, Wu-Di, Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, fu Wang Mang, Dong Han -- 2. Dong Han, Hou Han, fu Wei Wu, Jin, Dong Jin, Nan-Bei Chao, Sui -- 3. Tang, Wudai -- 4. Song -- 5. Nan Song, Yuan -- 6. Ming.
1. 三皇, 五帝, 夏, 商, 周, 秦, 漢, 附 王莽, 東漢 -- 2. 東漢, 後漢, 附 魏吳, 晉, 東晉, 南北朝, 隋 -- 3. 唐, 五代 -- 4. 宋 -- 5. 南宋, 元 -- 6. 明.
Subject(s)China--History
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition國難後第1版Rec. #4833
OCLC21771712