Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Jiapi zengbu Wang Fengzhou Yuan Liaofan Gangjian hezuan 加批增補王鳳洲袁了凡綱鑑合纂
AuthorWang Shizhen 王世貞, 1526-1590
Yuan Liaofan 袁了凡, 1533-1606
Pub. LocationShanghai 上海PublisherJinzhang tushuju 錦章圖書局
Date1923Phys. Desc.17 v. ; 21 cm.
LocationSilver RoomCall NumberDS735.5.W35 1923
Jiapi zengbu Wang Fengzhou Yuan Liaofan Gangjian hezuan 加批增補王鳳洲袁了凡綱鑑合纂 / Wang Shizhen 王世貞, Yuan Huang bianzuan 袁黄編纂.
Margin title: Zengpi Yuan Wang Gangjian hebian 增批袁王綱鑑合編.
Caption title: Zengping jiapi lishi Gangjianbu 增評加批歷史綱鑑補.
"Gangjian wei Sima Guang Tongjian 綱鑑為司馬光通鑑 ; Zhu Xi gangmu 朱熹鋼目"--pref.
Subject(s)China--History--To 221 B.C.
China--History--221 B.C.-960 A.D.
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #4932
OCLC20716016