Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Shiji 史記. Shiji jijie 史記集解. Shiji suoyin 史記索引. Shiji zhengyi 史記正義
AuthorSima Qian 司馬遷, ca. 145-ca. 86 B.C.
Pei Yin 裴駰, fl. 438
Sima Zhen 司馬貞, ca. 656-720
Zhang Shoujie 張守節, 8th cent.
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date1927Phys. Desc.14 v. ; 20 cm.
LocationGold RoomCall NumberDS741.3.S683 1927
Shiji 史記 / Sima Qian zhuan 司馬遷撰 ; Pei Yin jijie 裴駰集解 ; Sima Zhen suoyin 司馬貞索引 ; Zhang Shoujie zhengyi 張守節正義.
民國16 [1927].
"Ju Qianlong sinian [1739] jiaokanben yingyin 據乾隆四年[1739]校刊本影印".
Subject(s)China--History--To 221 B.C.
China--History--Qin dynasty, 221-207 B.C.
China--History--Han dynasty, 202 B.C.-220 A.D.
Rec. TypeBook (stitch-bound 線裝本)LanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #5125
OCLC20734372