Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Bai Song yichan fu 百宋一廛賦. Yiyun shushe Song-Yuanben shumu 藝芸書舍宋元本書目. Yuanshi yiwen jinshilu 袁氏藝文金石錄
AuthorGu Guangqi 顧廣圻, 1776-1835
Huang Pilie 黄丕烈, 1763-1825
Wang Shizhong 汪士鐘, 1766-1835
Yuan Weiyu 袁渭漁
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date1939Phys. Desc.22, 2, 38, 1, 77 p. ; 17.5 cm.
LocationAdmin. Office GalleryCall NumberAC149.T76 1935 v.41
Bai Song yichan fu 百宋一廛賦 / Gu Guangqi zhuan 顧廣圻撰 ; Huang Pilie zhu 黄丕烈注. Yiyun shushe Song-Yuanben shumu 藝芸書舍宋元本書目 / Wang Shizhong bian 汪士鐘編. Yuanshi yiwen jinshilu 袁氏藝文金石錄 : 附錄 / Yuan Weiyu dengji 袁渭漁等輯.
Subject(s)Chinese literature--Bibliography
China--Imprints
Rare books--China--Bibliography--Catalogs
Yiyun shushe 藝芸書舍--Catalogs
Inscriptions, Chinese--Bibliography
SeriesCongshu jicheng chubian 叢書集成初編 ; 0041
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #5494
OCLC39687436