Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Shengjing xingbu yuandang 盛京刑部原檔. [Shengjing yuandang 盛京原檔. Selections]
AuthorZhongguo renmin daxue 中國人民大學. Qingshi yanjiusuo 淸史硏究所
Zhongguo di 1 lishi dang'anguan 中國第一歷史檔案館
Pub. LocationBeijing 北京PublisherQunzhong chubanshe 羣眾出版社
Date1985Phys. Desc.5, 8, 6, 189 p. ; 21 cm
LocationHallway CasesCall NumberKQK.S546 1985
Shengjing xingbu yuandang : Qing Taizong Chongde 3 nian zhi Chongde 4 nian 盛京刑部原檔 : 淸太宗崇德三年至崇德四年 / Zhongguo renmin da xue Qing shi yanjiusuo, Zhongguo di 1 lishi dang’anguan yi 中國人民大學淸史硏究所, 中國第一历史檔案館譯.
Subject(s)Criminal law--China--Sources
Criminal law--China--Cases
Law--China--Qing dynasty, 1644-1911--Sources
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionRicci Institute LibraryEdition第1版Rec. #564
LCCN85-243870OCLC15661664