Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zeng Guofan pingluan yaozhi 曾國藩平亂要旨. [Hu Zeng Zuo pingluan yaozhi 胡曾左平亂要旨]
AuthorChen Qitian 陳啓天, b. 1893
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherTaiwan Shangwu yinshuguan 臺灣商務印書館
Date1967Phys. Desc.2, 5,3, 2, 120, 19, 10 p. ; 17.5 cm.
LocationStacksCall NumberAC149.R363 0512
Zeng Guofan pingluan yaozhi 曾國藩平亂要旨 / Chen Qitian bianshu 陳啓天編述.
附錄: Zeng Guofan zai Zhongguo xueshushang de diwei 曾國藩在中國學術上的地位: p. 1-19 (3d group).
First ed. published in 1932 under title: Hu Zeng Zuo pingluan yaozhi 胡曾左平亂要旨.
民國56 [1967].
Subject(s)Zeng Guofan 曾國藩, 1811-1872
Hu Linyi 胡林翼, 1812-1861
Zuo Zongtang 左宗棠, 1812-1885
SeriesRenren wenku 人人文庫 ; 0512
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition修正版Rec. #5826
LCCNc68-1040OCLC18407610