Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zengzi shipian 曾子十篇
AuthorZengzi 曾子, 505-437 or 6 B.C.
Ruan Yuan 阮元, 1764-1849
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherTaiwan Shangwu yinshuguan 臺灣商務印書館
Date1971Phys. Desc.2, 12, 83 p. ; 17.5 cm.
LocationStacksCall NumberAC149.R363 1636
Zengzi shipian 曾子十篇 : [4卷] / Zeng Shen 曾參 [Zengzi 曾子] zhu 著 ; Ruan Yuan zhushi 阮元注釋.
民國60 [1971].
Subject(s)Zengzi 曾子, 505-437 or 6 B.C.
Confucius 孔子--Disciples
Confucianism--Sacred books
SeriesRenren wenku 人人文庫 ; 1636
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition臺一版Rec. #6018
LCCN77343207OCLC19502198