Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Feng Yan zhuan 馮燕傳
AuthorShen Yazhi 沈亞之, jinshi 815
Xue Diao 薛調, 829-872
Niu Su 牛肅
Xu Yaozuo 許堯佐, fl. 800-806
Pub. LocationChangsha 長沙PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date[1939]Phys. Desc.1, 4, 4, 2, 2, 12, 3, 2 p. ; 17.5 cm.
LocationAdmin. Office GalleryCall NumberAC149.T76 1936 v. 2691
Feng Yan zhuan 馮燕傳 / Shen Yazhi zhuan 沈亞之撰. Liu Wushuang zhuan 劉無雙傳 / Xue Tiao zhuan 薛調撰. Wu Bao'an zhuan 吳保安傳 / Niu Su zhuan 牛肅撰. Zhang Tailiu zhuan 章臺柳傳 / Xu Yaozuo zhuan 許堯佐撰. Yan Danzi zhuan 燕丹子傳 : [上中下卷] / Sun Xingyan ji 孫星衍輯. Wu jiangjun ji 烏將軍記 / Zhuanren bu xiang 撰人不詳. Wei Zidong zhuan 韋自東傳 / Zhuanren bu xiang 撰人不詳.
Title: Liu Wushuang zhuan 劉無雙傳.
Title: Wu Bao'an zhuan 吳保安傳.
Title: Zhang Tailiu zhuan 章臺柳傳.
Title: Yan Danzi zhuan 燕丹子傳.
Title: Wu jiangjun ji 烏將軍記.
Title: Wei Zidong zhuan 韋自東傳.
”Ju Longwei mishu ben paiyin 據龍威祕書本排印”--Feng Yan zhuan 馮燕傳, Liu Wushuang zhuan 劉無雙傳, Zhang Tailiu zhuan 章臺柳傳.
”Ju Gujinshuohai ben paiyin 據古今說海本排印”--Wu Bao'an zhuan 吳保安傳, Wu jiangjun ji 烏將軍記, Wei Zidong zhuan 韋自東傳.
”Ju Dainan’ge congshu ben paiyin 據岱南閣叢書本排印”--Yan Danzi zhuan 燕丹子傳.
Minguo 民國 28
Subject(s)China--Biography
Chivalry--China
SeriesCongshu jicheng chubian 叢書集成初編 ; 2691
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #6562
OCLC52483952