Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Tai Shan ji sheng 泰山紀勝
AuthorKong Zhenxuan 孔貞瑄, jinshi 1660
Fang Xiangying 方象瑛, jinshi 1667
Pan Lei 潘耒, 1646-1708
Zhou Qingyuan 周清源, jinshi 1679
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date[1936]Phys. Desc.1, 17, 2, 5, 3, 5 p. ; 17.5 cm.
LocationAdmin. Office GalleryCall NumberAC149.T76 1936 v. 3001
Tai Shan ji sheng 泰山紀勝 / Kong Zhenxuan zuan 孔貞瑄纂. Feng Changbai Shan ji 封長白山記 / Fang Xiangying zhu 方象瑛著. You Luofu ji 遊羅浮記 / Pan Lei zhu 潘耒著. You Lao Shan ji 遊勞山記 / Zhang Daojun zhu 張道浚著. You Yandang Shan ji 游雁蕩山記 : Shuo ling zhi yi 說鈴之一 / Zhou Qingyuan zhu 周清源著.
Title: Feng Changbai Shan ji 封長白山記.
Title: You Luofu ji 遊羅浮記.
Title: You Lao Shan ji 遊勞山記.
Title: You Yandang Shan ji 游雁蕩山記.
Title: Shuo ling zhi yi 說鈴之一.
”Ju Longwei mishu ben paiyin 據龍威祕書本排印“--Tai Shan ji sheng 泰山紀勝, You Yandang Shan ji 游雁蕩山記.
”Ju Xuehai leibian ji Longwei mishu ben paiyin 據學海類編及龍威祕書本排印”--Feng Changbai Shan ji 封長白山記.
”Ju Xuehai leibian ben paiyin 據學海類編本排印”--You Luofu ji 遊羅浮記, You Lao Shan ji 遊勞山記.
Minguo 民國 25
Subject(s)Mountains--China
Tai Shan 泰山--Description and travel
Changbai Shan 長白山--Description and travel
Luofu Shan 羅浮山--Description and travel
Lao Shan 勞山--Description and travel
Yandang Shan 雁蕩山--Description and travel
SeriesCongshu jicheng chubian 叢書集成初編 ; 3001
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #6760
OCLC42409799