Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Yantai bilu 燕臺筆錄
AuthorXiang Weizhen 項維貞
Lu Ciyun 陸次雲, fl. 1662
Wu Shenglan 吳省蘭, d. 1810
Liushiqi 六十七, fl. 1743
Pub. LocationChangsha 長沙PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date[1939]Phys. Desc.10, 1, 36, 4, 1, 14 p. ; 17.5 cm.
LocationAdmin. Office GalleryCall NumberAC149.T76 1936 v. 3026
Yantai bilu 燕臺筆錄 / Xiang Weizhen ji 項維貞輯. Dongxi xian zhi 峒谿纖志 : [上中下卷] / Lu Ciyun zhu 陸次雲著. Chutong zhilüe 楚峝志略 / Wu Shenglan zuan 吳省蘭纂. Fanshe caifeng tukao 番社采風圖考 / Liushiqi zuan 六十七纂.
Title: Dongxi xian zhi 峒谿纖志.
Title: Chutong zhilüe 楚峝志略.
Title: Fanshe caifeng tukao 番社采風圖考.
”Ju Xuehai leibian ben paiyin 據學海類編本排印“--Yantai bilu 燕臺筆錄.
”Ju Longwei mishu ji Wenyinglou yudi congshu ben paiyin 據龍威祕書及問影樓輿地叢書本排印”--Dongxi xian zhi 峒谿纖志.
”Ju Yihaizhuchen ben paiyin 據藝海珠塵本排印“--Chutong zhilüe 楚峝志略, Fanshe caifeng tukao 番社采風圖考.
Minguo 民國 28
Subject(s)Beijing 北京--Social life and customs
Hebei Sheng 河北省--Social life and customs
Hmong (Miaozu 苗族)--Social life and customs
Folklore--China--Yunnan Sheng
Folklore--China--Guizhou Sheng
Minorities--China, Southwest
Taiwan aborigines
SeriesCongshu jicheng chubian 叢書集成初編 ; 3026
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #6772
OCLC46447777