Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Dali xingji 大理行記. Dianyouji 滇遊記. Diannan xinyu 滇南新語. Weixi jianwenji 維西見聞記. Nanzhong zashuo 南中雜說. Dianzaiji 滇載記
AuthorGuo Songnian 郭松年, 13th/14th cent.
Chen Ding 陳鼎, 17th cent.
Yu Qingyuan 余慶遠
Liu Gun 劉崑, b. 1810
Yang Shen 楊慎, 1488-1559
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date1936Phys. Desc.3, 11, 29, 16, 2, 44, 1, 14 p. ; 17.5 cm.
LocationAdmin. Office GalleryCall NumberAC149.T76 1936 v. 3142
Dali xingji 大理行記 / Guo Songnian zhuan 郭松年撰. Dianyouji 滇遊記 / Chen Ding zhu 陳鼎著. Diannan xinyu 滇南新語 / Zhang Hong zuan 張泓纂. Weixi jianwenji 維西見聞記 / Yu Qingyuan zuan 余慶遠纂. Nanzhong zashuo 南中雜說 / Liu Kun zhu 劉崑著. Dianzaiji 滇載記 / Yang Shen zuan 楊愼纂.
"據奇晉齋叢書本排印"-(大理行記).
"據學海類編及龍威祕書本排印"--(滇遊記).
"據藝海珠塵本排印"-- (維西見聞記).
"據豫章叢書本影印"-- (南中雜說).
"據古今說海歷代小史紀錄彙編學海類編藝海珠塵及函海本排印"--(滇載記). 民國25 [1936].
Subject(s)Guo Songnian 郭松年, 13th/14th cent.--Journeys--China--Yunnan Sheng
Yunnan Sheng 雲南省--Description and travel
Yunnan Sheng 雲南省--History
Yunnan Sheng 雲南省--Historical geography
Weixi Lisuzu Zizhixian 維西傈僳族自治縣 (Yunnan Sheng 雲南省)--Description and travel
SeriesCongshu jicheng chubian 叢書集成初編 ; 3142
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #6831
OCLC46447786