Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhengzhi liangzhong 鄭志兩種
AuthorZheng Xuan 鄭玄, 127-200
Zheng Xiaotong 鄭小同, fl. 200-254
Qian Dongyuan 錢東垣, d. 1824
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date1939Phys. Desc.7, 50, 2, 1, 1, 40 p. ; 18 cm.
LocationAdmin. Office GalleryCall NumberAC149.T76 1935 v. 240
Zhengzhi 鄭志 : 附錄 / Zheng Xuan zhuan 鄭玄撰 ; Zheng Xiaotong bian 鄭小同編 ; Qian Dongyuan jiaoding 錢東垣校定 ; Qin Jian fulu 秦鑑附錄. Zhengzhi 鄭志 / Zheng Xuan zhuan 鄭玄撰 ; Zheng Xiaotong bian 鄭小同編 ; Wang Fu ji 王復輯 ; Wu Yi jiao 武億校.
Subject(s)Chinese classics--History and criticism
Chinese literature--History and criticism
SeriesCongshu jicheng chubian 叢書集成初編 ; 0240
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #6956
OCLC39687727