Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Jianggen zahao : Jidu zongjiao zai Hua jiaoyu de jiantao 將根紮好 : 基督宗教在華教育德檢討 = Setting the roots right : Christian education in China and Taiwan
AuthorWang, Peter Chen-Main [Wang Chengmian 王成勉]
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherLiming wenhua shiye gongsi 黎明文化事業公司
Date2007Phys. Desc.x, 640 p. : ill. ; 23.5 cm.
LocationHallway CasesCall NumberLC626.C6 J427 2007
Jianggen zahao : Jidu zongjiao zai Hua jiaoyu de jiantao 將根紮好 : 基督宗教在華教育德檢討 = Setting the roots right : Christian education in China and Taiwan / zhubian Wang Chengmian 主編王成勉.
Based on papers presented at the International Symposium on Setting the Roots Right : An Examination of Christian Education in China and Taiwan = 將根紮好 : 基督宗教在華教育的檢討國際學術研討會 (Taipei : March 9-11, 2006)
Includes bibliographical references.

Jessie G. Lutz : Middle school : the roots of Christian education in China and Taiwan – Lin Ruiqi 林瑞琪 : Ershishiji shangbanqi Zhongguo Tianzhujiao zhong xiaoxue jiaoyu zhengce 二十世紀上半期中國天主教中小學教育政策. – Chen Fangzhong 陳方中 : Minchu Zhongguo Tianzhujiao bensehua yundong de jiaoyu linian : yi quanxue zuixin wei zhongxin 民初中國天主教本色化 運動的教育理念 : 以勸學罪信為中心. – Roman Malek : Christian education and the transfer of ideas on a local level : Catholic schoolbooks and instructional materials from Shandong (1882-1950). – R.G. Tiedemann : The development of Catholic education in North China with particular reference to Shandong province (1901-1914). – Wang Chengmian 王成勉 : Guojia, jiaoyu yu zongjiao : Yu Rizhang jiaoyu sixiang zhi yanjiu 國家, 教育與宗教 : 余日章教育思想之研究. – Xu Yihua 徐以驊 : Zhonghua Jidujiao xuesheng zhigu chuandao yundong de sheng-shuai 中華基督教學生志顧傳道運動的盛衰. -- Daniel H. Bays : The early history of Protestant schools in Wuhan (1860-1900). – Gu Weiying 古偉瀛 : Taiwan Tianzhujiao zuizao de zhengshi jiaoyu jigou : jingxiunü zhong 台灣天主教最早的正式教育機構 : 靜修女中. – Wu Changxing 吳昶興 : Weili gonghui yu weili nüzi zhongxue zhi yanjiu 衛理公會與衛理女子中學之研究. – Zheng Yang’en 鄭仰恩 : Xinyang de qimeng huo jiaohua? Yingguo he Jianada changlao jiaohui zai taixuanjiao chuqi jiaoyu gongzuo zhi tantao 信仰的啟蒙或教化? 英國和加拿大長老教會在台宣教初期教育工作之探討 . – Madeleine Chi : Sacred Heart Middle School for Girls and Sacred heart primary School, Taipei Hsien : laying the foundation (1960 to early 1970s). – John E. Geddes : Some reflections on Presbyterian schools and female education. – Li Zhigang 李志剛 : Xianggang peizheng zhongxue banxue de Jidu jingshen jiqi kuozhan yu gongxian 香港培正中學辦學的基督精神及其擴展與貢獻. – Li Jinqiang 李金強 : Yi Jidu yu feng : Hong Gaohuang yu Lingying zhongxue 挹基督餘風 : 洪高煌與嶺英中學 (1938-1970). – Wong Man Kong : Christian schools as the major provider of public education in Hong Kong, with special attention [to] educational work of the London Missionary Society (1843-1897). – Wu Ziming 吳梓明 (Peter Ng) : Jidujiao zai Hua jiaoyu shiye de zaisi 基督教在華教育事業的再思. – Xing Fuzeng 邢福增 : Liangen baqi : jianguohou Jidujiao zai Hua jiaoyu shiye de zhongjie 連根拔起 : 建國後基督教在華教育事業的終結. – Guo Jingwei 郭經緯 : Jidujiao Xinjiao zai Hua jichu jiaoyu : xingban puji, teshu zhongxiaoxue jiaoyu shangque 基督教新教在華基礎教育 : 興辦普及, 特殊中小學教育商榷.

Subject(s)Christian education--China--History--Congresses
Christian education--China--History
Christian education--Taiwan--History--Congresses
Church and education--China--History--19th-20th centuries
Church colleges--China--History--19th-20th centuries
Education--China--History--19th-20th centuries
Education--Taiwan--History
Catholic schools--China--History
Rec. TypeBook (Proceedings)LanguageChinese, English
CollectionRicci Institute LibraryEdition初版Rec. #7283
ISBN9789571607726