Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Yanjiao jiwen 炎徼紀聞
AuthorTian Rucheng 田汝成, jinshi 1526
Gao Gong 高拱, 1512-1578
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShangwu yinshuguan 商務印書館
Date[1936]Phys. Desc.1, 2, 64, 60 p. ; 17.5 cm.
LocationAdmin. Office GalleryCall NumberAC149.T76 1936 v. 3979
Yanjiao jiwen 炎徼紀聞 : [4卷] / Tian Rucheng zhuan 田汝成撰. Sui Guang jishi 綏廣紀事 / Gao Gong zhuan 高拱撰.
Title: Sui Guang jishi 綏廣紀事.
”Ju Lidai xiaoshi Jilu huibian Jieyueshanfang huichao Zeguzhai chongchao ji Zhihai ben paiyin 據歷代小史紀錄彙編借月山房彙鈔澤古齋重鈔及指海本排印“--Yanjiao jiwen 炎徼紀聞.
”Ju Jilu huibian ben yingyin 據紀錄彙編本影印“--Sui Guang jishi 綏廣紀事.
Minguo 民國 25
Subject(s)China, Southwest--History, Military
Minorities--China--Anecdotes
Yunnan Sheng 雲南省--History--Anecdotes
China--History--Ming dynasty, 1368-1644
China--History--Ming dynasty, 1368-1644--Anecdotes
Guangdong Sheng 廣東省--History, Military
Local government--China--Guangdong Sheng
SeriesCongshu jicheng chubian 叢書集成初編 ; 3979
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #7288
OCLC34761894