Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Mojing jiaoshi 脉經校釋 [Maijing jiaoshi 脉經校釋]
AuthorFuzhou shi renmin yiyuan 福州市人民醫院
Shandong Zhongyi xueyuan 山東中医学院
Pub. LocationBeijing Shi 北京市PublisherRenmin weisheng chubanshe 人民衛生出版社
Date1984Phys. Desc.13, 694 p. ; 19 cm.
LocationHallway CasesCall NumberRC74.M6 1984
Jiaoshi danwei Fuzhou Shi renmin yiyuan 校释單位福州市人民醫院 ; shending danwei Shandong Zhongyi xueyuan 審定單位山東中醫學院 ... [et al.].
Bibliography: p. 688-694.
Subject(s)Wang Shuhe 王叔和, 265-316. Mojing 脉經.
Pulse
Medicine, Chinese
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版Rec. #743
OCLC22795749