Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Huizong shi’er ji 繪宗十二忌
AuthorRao Ziran 饒自然, fl. 1280
Huang Gongwang 黃公望, 1269-1358
Deng Yizhi 鄧以蟄, 1892-1973
Ma Cai 馬采, 1904-1999
Pub. LocationBeijing 北京PublisherRenmin meishu chubanshe 人民美術出版社
Date1962Phys. Desc.[1], 7, 12 p. ; 21 cm.
LocationStacksCall NumberND1040.C6 R369 1962
Huizong shi’er ji 繪宗十二忌 / Rao Ziran zhuan 饒自然撰 ; Deng Yizhi biaodian zhuyi 鄧以蟄標點註譯. Xie Shanshuijue 寫山水訣 / Huang Gongwang zhuan 黃公望撰 ; Ma Cai biaodian zhuyi 馬采標點註譯.
Includes bibliographical references.
Title: Xie Shanshuijue 寫山水訣.
Subject(s)Painting, Chinese--Technique
Huang Gongwang 黃公望, 1269-1354. Xie Shanshuijue 寫山水訣
SeriesZhongguo hualun congshu 中國畫論叢書
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #7532
OCLC68339186