Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Huang Binhong huayulu 黄賓虹畫語錄
AuthorHuang Binhong 黄賓虹, 1865-1955
Wang Bomin 王伯敏, 1924-
Pub. LocationShanghai 上海PublisherShanghai renmin meishu chubanshe 上海人民美術出版社
Date1961Phys. Desc.[1], 2, 58, [9] p. of plates : ill. ; 21 cm.
LocationStacksCall NumberND1040.C6 H826 1961a
Huang Binhong huayulu 黄賓虹畫語錄 / [Huang Zhi 黄質] zhu 著 ; Wang Bomin bian 王伯敏編.
Subject(s)Huang Binhong 黄賓虹, 1865-1955
Painting, Chinese
Painting, Chinese--History
Painting, Chinese--Technique
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition第1版Rec. #7548
LCCNc65-478OCLC20505059