Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Fusheng liuji 浮生六記. Fenti Shen sanbai chushi Fusheng liuji 分題沈三百處士浮生六記. Fusheng liuji xu 浮生六記序. Fusheng liuji ba 浮生六記跋. Chongkan Fusheng liuji xu 重刊浮生六記序. Fusheng liuji nianbiao 浮生六記年表
AuthorShen Fu 沈復, 1763-ca. 1808
Yu Pingbo 俞平伯, 1900-1990
Pub. LocationBeijing 北京PublisherRenmin wenxue chubanshe 人民文學出版社
Date1980Phys. Desc.[2], 80 p. ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberPL2724.F874 S436 1980
Fusheng liuji 浮生六記 : 附錄: Fenti Shen sanbai chushi Fusheng liuji 分題沈三百處士浮生六記 ; Fusheng liuji xu 浮生六記序 ; Fusheng liuji ba 浮生六記跋 ; Chongkan Fusheng liuji xu 重刊浮生六記序 ; Fusheng liuji nianbiao 浮生六記年表 / Shen Fu zhu 沈復著 ; Yu Pingbo jiaodian 俞平伯校點.
Title: Fenti Shen sanbai chushi Fusheng liuji 分題沈三百處士浮生六記.
Title: Fusheng liuji xu 浮生六記序.
Title: Fusheng liuji ba 浮生六記跋.
Title: Chongkan Fusheng liuji xu 重刊浮生六記序.
Title: Fusheng liuji nianbiao 浮生六記年表.
Subject(s)Shen Fu 沈復, 1763-ca. 1808--Biography
Shen Fu 沈復, 1763-ca. 1808--Chronology
Authors, Chinese--Qing dynasty, 1644-1911--Biography
Shen Fu 沈復, 1763-ca. 1808. Fusheng liuji 浮生六記
SeriesZhongguo xiaoshuo shiliao congshu 中國小說史料叢書
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文[簡體字]
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition北京第1版Rec. #7849
OCLC28876729