Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zhucha xiaozhi 竹垞小志
AuthorZhu Yizun 朱彝尊, 1629-1709
Ruan Yuan 阮元, 1764-1849
Yang Pan 楊蟠, 17th cent.
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherGuangwen shuju 廣文書局
Date[1971]Phys. Desc.222 p. ; 21 cm.
LocationStacksCall NumberPL2703.Z482 Z489 1971
Zhucha xiaozhi 竹垞小志 : [5卷] / [Zhu Yizun zhu 朱彝尊著] ; Ruan Yuan shouding 阮元手訂 ; Yang Pan bianlu 楊蟠編錄.
”Ben shu cheng Guoli Taiwan shifan daxue huijie yuan’gao jin ci zhixie 本書承國立台灣師範大學惠借原稿謹此致謝”--verso t.p.
Minguo 民國 60
Subject(s)Zhu Yizun 朱彝尊, 1629-1709--Homes and haunts
Chinese poetry--Qing dynasty, 1644-1911
Poets, Chinese--Qing dynasty, 1644-1911
SeriesBiji sibian 筆記四編
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuEdition初版Rec. #7896
OCLC54423247