Titles index   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Misc home |  advanced search |  help 

Zuiweilu xuanji 罪惟錄選輯
AuthorZha Jizuo 查繼佐, 1601-1676
Taiwan yinhang 臺灣銀行. Jingji yanjiushi 經濟研究室
Pub. LocationTaibei Shi 臺北市PublisherTaiwan yinhang 臺灣銀行
Date[1962]Phys. Desc.2 v. ([4], 4, 6, 290, [2] p.) ; 19 cm.
LocationStacksCall NumberDS753.Z858 C415 1962
Zuiweilu xuanji 罪惟錄選輯 / Zha Jizuo zhu 查繼佐著 ; Taiwan yinhang jingji yanjiushi bianji 臺灣銀行經濟硏究室編輯.
“Ben shuyin zi Wu Xingliushi Jiayetang de shougaoben yuan shu jiatuo Zuoyinfeirenshi wei zhuanren 本書印自吳興劉氏嘉業堂的手稿本原書假託左尹非人氏為撰人, zi xuanji Nan Ming zhuji ji liechuan deng pian huicheng zhe ben xuanji 兹選集南明諸紀及列傳等篇彙成這本選輯.“
Colophon title.
Title: Zuiweilu xuanji 罪惟錄.
Minguo 民國 51
Subject(s)China--History--Ming dynasty, 1368-1644
China--History--Ming dynasty, 1368-1644--Biography
SeriesTaiwan Wenxian congkan 臺灣文獻叢刊 ; 第136種
Rec. TypeBookLanguageChinese 中文
CollectionBibl. Sinensis Soc. IesuRec. #7951
LCCNc67-2369OCLC16953436